مقدمه

تولیدی کسا از سال 1379 فعالیت خود را در زمینـه تـولید لبـاس کار مصـرفی کارگــران و لباسهـای تبلیـغاتی آغاز نموده است وتلاش خود را با هدف تولیـد برتر ،کیفـیت بهتر و سرویس سریعتـر به مشتریان گرامی گذاشتـه و همیشه این اصل را سر لوحه کار خود قرار داده است

تولیدی کـساء با چنین نگرشی بود که توانست اولین تولید کننده لباسکار تبلیغـاتی و یکی از برترین تولید کنندگان این صنف باشد. لـذا این تولیدی در نظر دارد با معرفی محصـولات در امر تولید و تبلیغات گامی در جهت پیشرفت بردارد

لباسکار

یکی از متداول ترین وسایل حفاظت فردی لباس کار است که قسمت تنه بدن را از خطرات احتمالی محافظت می کند. لباس های کار در چند نوع مختلف وجود دارند که مدل «روپوش و کت » و مدل «سرهم » از معروف ترین انواع آن است.
هنگام انتخاب لباس کار باید خطرهایی را که متوجه کارگر است در نظر گرفت و مدل هایی را انتخاب کرد که خطرات ناشی از کار را به حداقل برساند. لباس کار باید کاملا اندازه و فاقد قسمت های گشاد باشد و در صورت دارا بودن جیب، باید تعداد آنها کم و تا حد امکان کوچک باشد. کارگرانی که با ابزار گردان کار می کنند، مثلا مجریانی که با دستگاه کرگیر کار می کنند باید لباس کارشان چسبیده به تن و آستین هایشان دارای م چبند باشد. اصولا برای این قبیل کارها، لباس کار یک سره توصیه می شود. همچنین در مواردی که انجام کار، بالازدن آستین را ایجاب می کند، باید از لباس کار آستین کوتاه استفاده شود. خوب است بدانید افرادی که در کارگاه های حاوی گردهای قابل اشتعال و انفجار کار می کنند، باید لباس کارهای بدون جیب، بدون سرآستین دوبل و شلوار بدون دوبل بپوشند تا گرد در آن ها جمع نشود و برایشان خطری ب هوجود نیاید

تصاویر نمونه از لباسکار سرهمی تصاویر نمونه از لباسکار دوتکه (کاپشن و شلوار) تصاویر نمونه از لباسکار دوبنده تصاویر نمونه از لباسکار روپوش و لباس فرم تصاویر نمونه از کلاه نقابدار و ساک دستی تبلیغاتی
انواع پارچه در صنعت لباسکار پارچه ترگال

پارچه ترگال در دو نوع ساده و کجراه توسط کارخانجات نساجی به خصوص در شهر اصفهان و یزد، بافت و تکمیل می شود. در بازار برای پارچه ترگال ساده اصطلاحاً فقط کلمه ترگال و برای پارچه ترگال کجراه فقط کلمه کجراه را به کار می برند. پارچه ترگال و کجراه فلامنتی به پارچه هایی گفته می شود که درصد غالب آن از جنس فلامنت (نوعی پلاستیک) باشد.
علت تولید این جنس، عرضه پارچه ای با مشخصات ترگال و کجراه معمولی بود که قیمت بسیار پایین تری داشته باشد. برای کاهش قیمت ، یا تراکم بافت را از حالت استاندارد کم تر کرد یا الیاف ارزان تر به کار برد و یا از هردو روش استفاده کرد.
پارچه ترگال کجراه برای مصارف مختلف دیگر از جمله لباس کار، دستکش ، شلوار و غیره ، می تواند با ترکیبی از الیاف دیگر به غیر از روال معمول ، تولید و تکمیل شود. تشکیل این الیاف بیشتر به این نحو است:
فلامنت- فلامنت
پلی استر- فلامنت
پلی استر پنبه- فلامنت
پلی استر ویسکوز- پلی استر ویسکوز
20 درصد پنبه – 80 درصد پلی استر
30 درصد پنبه – 70 درصد پلی استر
70 درصد پنبه – 30 درصد پلی استر
100 درصد پنبه ( کتان)

تفاوت پارچه ترگال ساده و ترگال کجراه

پارچه ترگال و کجراه پنبه ای ، بیشتر بین تولیدی های لباس کار، بازاری ها و کارخانجات خرید و فروش می شود

پارچه های ترگال کج راه پنبه ای معمولا وزنی بین 320 تا 480 گرم دارند که به نوع الیاف مصرفی و تراکم بافت در زمان تولید بستگی دارد.
برای مشاغلی که با آتش و جرقه سروکار دارند، یا در مناطق و محیط های گرم هستند ، باید برای لباس کار پرسنل از پارچه های ترگال و کجراه پنبه ای استفاده شود. بیشترین مصرف این نوع پارچه در لباس کار مشاغل مربوط به پتروشیمی ، گاز ، نفت و جوشکاری است.
پارچه های کجراه هفتاد سی(70 درصد پنبه)، بیشتر برای این گونه مشاغل استفاده می شوند و به صورت میانگین 360 گرم وزن دازند.
همانطور که گفته شد نخ ویسکوز به صورت ترکیبی با الیاف پلی استر در تار پارچه ترگال (طول پارچه) به کار می رود.
نخ پلی استر ویسکوز به صورت تقریبی از 25 درصد ویسکوز و 75 درصد پلی استر تشکیل شده است.
به طور کلی دریک متر پارچه ترگال با عرض یک مترو نیم، حدود 40 تا 45 گرم ویسکوز (الیاف طبیعی) وجود دارد که تقریبا 18 درصد پارچه را شامل می شود و در بازار به صورت رند آن را 20 درصد در نظر می گیرند.
بین رنگ های یک جنس ثابت اختلاف قیمت وجود دارد. برای مثال پارچه ترگال سفید ، قیمت متفاوتی با پارچه کجراه سرمه ای دارد.
به دلیل اختلاف قیمت بین مواد اولیه رنگ ها در بخش رنگرزی پارچه ، هر رنگ یا یک طیف رنگ خاص ، قیمت خاص خود را دارد. در این اختلاف قیمت همیشه یک اصل ثابت وجود دارد: رنگ های روشن از رنگ های سیر ارزان تر هستند.

چند نمونه لباسکار از جنس ترگال

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎرﭼﻪ ﻟﺒﺎس ﮐﺎر و ﯾﻮﻧﯿﻔﺮم ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﯾﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام در اﺑﺘﺪا ﭘﺎرﭼﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﯿﻄﻠﺒﺪ . ﻧﺤﻮه دوﺧﺖ ، ﻧﻮع ﭘﺎرﭼﻪ ، وزن ﭘﺎرﭼﻪ رﻧﮓ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﻗﯿﻖ ﻃﺒﻖ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻮد.

ضوابط و مقررات مربوط به لباسکار(قوانین شرکت توزیع نیرو برق)

1-لباس کاربایستی داراي ظاهري زیبا ، طراحی ساده ، رنگ مورد تایید کمیته ملبوس ، جنس نخی ودراندازه هاي مختلف (متناسب با سایزافراد) و با آرم و نام شرکت پیمانکار باشد.
-2 درلباس کار برقکاران از بکارگیري هر نوع لوازم فلزي از قبیل دکمه وزیب فلزي و ... خودداري گردد.
-3 مچ آستین باید از کش استفاده شده باشد ویا با دکمه غیر فلزي یا چسب بسته شود .
-4 لباس کاربرقکاران دوتکه (کاپشن وشلوار) باشد.
-5 مشخصات ظاهري کاپشن :یقه ازنوع معمولی گوشه دار – چهار جیب - نقاب جیب ها اریب – پاکتی – داراي برچسب -جیب خودکار بر روي بازوي سمت چپ باشد و آرم و نام شرکت روي آن گلدوزي شده باشد.
-6 مشخصات ظاهري شلوار :برش شلواربه گونه باشد که کمی آزادتر درنظر گرفته شود -کمر ازپهلوها وبالاي جیب بغل کشدارباشد - جیب ها روکاردوخته شود -نقاب جیب ها اریب باشد -جیب ها ازقسمت پایین پاکتی وازبغل ساده دوخته شود.
-7 آرم شرکت پیمانکار درپشت کاپشن لباس کار ویا روي جیب گلدوزي شده باشد
-8 لباس کار بایستی از جنس کتان بروجرد 100 درصد نخی سنگ شور شده باشد.
-9 به منظور راهنمایی استفاده کننده بایستی راهنما جهت شستشو ، سفید نکردن، خشک کردن به عنوان برچسب به لباسکار الصاق گردد.
-10 درج آرم شرکت توزیع و ذکر نام برقکار بر روي لباس کارهاي برقکاران شرکت توزیع بایستی به صورت گلدوزي انجام شود . در خصوص لباس کار برقکاران پیمانکار علاوه بر نام برقکار عبارت پیمانکار بخش حوزه فعالیت (سرویس و نگهداري، بازرسی و نصب کنتور، اتفاقات و عملیات، قرائت و وصول مطالبات) بایستی گلدوزي شود.
11-لباس کاربخش هاي اداري نمایانگرمنزلت اجتماعی وهویت حرفه اي وشغلی افراد بوده به نحوي که در مواجه بامراجعین احساس احترام را برانگیخته ونشانگرنظم وانضباط اداري باشد ورنگ آن الزاما "باید باهماهنگی کمیته ملبوس شرکت تعیین گردد.

چند نمونه لباسکار برق کاری